craftsman.al
Comments Off on craftsman.al

Shkolla e artizanatit ACE është një qendër kombëtare, për arsim artizanal Art&Craft, nga ku ka marre dhe emrin “Albanian Craftsman Education”(ACE) e pozicionuar ne kryeqytetin e Shqiperise – Tirane. Eshte krijuar si nje model të edukimit eksperimental ne Artcraft dhe Fashion Design, ne dy nivele fillestare dhe te avancuar. Ne synojmë standardet më të larta të praktikës dhe arritjeve të artit bashkëkohor, brenda dhe ndërkombëtarisht.Qëllimi ynë është të sigurojmë arsimim të klasit botëror dhe të jemi një kryqëzues dhe inkubator për të menduar dhe krijuar ide novative.Ne përpiqemi të mbajmë një program të fortë për afrimin e komunitetit për arsimimin e vazhdueshëm dhe të vazhdojmë t’i shtojmë vlerë komunitetit kulturor, ekonomik dhe social, te trashegojme zeje dhe histori, teknika dhe resurse natyrore, si e vetmja shkollë profesionale ne linjen e Art&Craft në Shqiperi.


Website URL : https://craftsmanal.dokuzi.app

Convert Website to App Online