alert.al
Comments Off on alert.al

Qendra ALERT është organizatë jofitimprurëse (OJF), për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe ka ne fokus krijimin e emisioneve televizive dhe portaleve ne favor te mbrojtjes dhe edukimit te tij


Website URL : https://alert.al

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!