ALERT.AL
Comments Off on ALERT.AL

Qendra ALERT është organizatë jofitimprurëse (OJF), për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe ka ne fokus krijimin e emisioneve televizive dhe portaleve ne favor te mbrojtjes dhe edukimit te tij.


Website URL : https://alert.al